Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДЕНЦ «Камелія» 0.4.01.2015р. №1

«Про затвердження порядку надання 

платних послуг Дитячим естетико-натуралістичним центром «Камелія»»

 

П О Р Я Д О К

надання платних освітніх  послуг

Дитячим естетико-натуралістичним центром «Камелія»

м. Бровари Київської області

 

1. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на надання платних освітніх послуг Дитячим естетико-натуралістичним центром «Камелія» м. Бровари Київської області відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 та наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства екон оміки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».
1.2. При наданні платних освітніх послуг застосовуються нормативно-правові акти, що регламентують надання послуг у сфері освітньої діяльності.
1.3. Мета створення груп з надання платних освітніх послуг – задоволення потреб дітей та їх батьків у висококваліфікованих педагогічних послугах, що можуть надаватися понад обсяги, встановлені навчальними планами та програмами у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, створення оптимальних умов для творчого, інтелектуального, естетичного та превентивного навчання та виховання.

2. Формування груп

2.1. Групи з надання платних освітніх послуг формуються на 1 вересня навчального року. Відповідно до побажань дітей та батьків можуть створюватись протягом року.
2.2. Підставою для формування групи є письмові заяви від батьків або осіб, що виконують їх функції та договору, укладеного між адміністрацією центру і батьками.
2.3. Кількість учнів у групі не перевищує 15 осіб.

3. Організація роботи груп

3.1. Сформовані групи розпочинають роботу після видання наказу по центру.
3.2. Заняття проводяться за розкладом, складеним на півріччя і затвердженим директором центру.
3.3. Педагог, який проводить заняття у групі несе повну відповідальність перед батьками та адміністрацією закладу за організацію роботи групи, рівень і якість знань, умінь, навичок вихованців, техніку безпеки.
3.4. Педагог веде журнал, встановленого адміністрацією закладу зразка, відмічає відсутніх, працює за планом, затвердженим адміністрацією.
3.5. Учитель встановлює постійні контакти з батьками вихованців, що відвідують заняття в даній групі, періодично проводить батьківські збори, відкриті заняття для батьків, враховує побажання батьків і учнів у своїй діяльності.

4. Встановлення вартості платних послуг

4.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758.
4.2. Складовими вартості витрат є:
    • витрати на оплату праці працівників;
    • нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
    • витрати на оплату комунальних послуг;
    • витрати на канцелярські та господарчі товари;
    • придбання матеріалів довгострокового користування;
    • інші витрати відповідно до чинного законодавства.
4.3. Плата розраховується, як правило, один раз на рік.
4.4. Плата за заняття в групах вноситься у банківські установи на розрахунковий рахунок закладу по квитанціях затвердженого зразка, авансом за наступний місяць не пізніше 15 числа.
4.5. Кошти, отримані центром від надання платних послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом центру з урахуванням вимог законодавства.
4.6. Матеріальні цінності, майно центру, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належить центру та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

5. Звітність і контроль

5.1. Документація, що стосується діяльності груп, ведеться в установленому порядку згідно Номенклатури справ.
5.2. Заклад освіти звітується про організаційну, методичну, фінансову діяльність щодо роботи груп перед управлінням освіти, батьківським комітетом, надає на їх вимогу відповідні відомості, звіти тощо.